หน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สคบ. จังหวัด และพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงตรวจร้านขายไข่ตามข้อร้องเรียน

32

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 หน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สคบ. จังหวัด และพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงตรวจเตือนร้านขายไข่ตามข้อร้องเรียน ว่าซื้อแล้วพบไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าเสียรับประทานไม่ได้ พบไม่ติดป้ายราคา

นายสุนทร สุริโย หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรี สภาองค์กรผู้บริโภค เปิดเผยว่า ทางหน่วยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานลงตรวจเตือนร้านขายไข่ตามข้อร้องเรียนโดยมีนายกรกรณ์ อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม และ ศคบ.จังหวัดกาญจบุรี นางสาวนงลักษณ์ สิงห์สม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ในการลงตรวจเตือน ทั้งนี้สืบเนื่องจากทางหน่วยฯ เฝ้าระวังในสื่อสังคมออนไลน์ พบผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้า เป็นไข่เค็ม และไข่เยี่ยวม้าอย่างละ 10 ฟอง ฟองล่ะ 8 บาท จำนวนเงิน 160 บาท หลังจาก ทราบว่าไข่เน่าเสีย ได้ดำเนินการไปขอเปลี่ยน แต่ทางร้านค้าปฏิเสธไม่ให้เปลี่ยน โดยอ้างว่าที่ร้านไม่ได้เขียนข้อความระบุไว้ว่ารับเปลี่ยนสินค้าที่เน่าเสีย ผู้บริโภคจึงโพสต์แจ้งเตือน

ภายหลังได้รับข้อมูลจากผู้รู้ร้องเรียน ทางหน่วยได้ประสานกับทางร้านแต่ร้านปฏิเสธ แต่จากภาพถ่ายและวีดีโอการพูดคุยของร้านค้าและผู้บริโภคสามารถบกบอกได้ว่ามีการซื้อขายกันจริง จึงได้ประสานกับพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และมีการลงตรวจในครั้งนี้ ซึ่งพบว่าไม่ได้ติดป้ายราคาตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ จึงให้มีการดำเนินการติดป้าย และทำบันทึกการตรวจเตือน หากสุ่มตรวจหรือครั้งต่อไปจะดำเนินการปรับตามกฎหมาย

ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ คิดถึงเรา หน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรี สภาองค์กรของผู้บริโภค หมายเลขโทรศัพท์ 080-4373337