ชาวกาญจน์เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ 110 ปี ชาตกาล สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

38

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอพระประวัติ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) กำหนดจัดงาน “110 ปี ชาตกาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า รอยทางเจริญธรรม”ระว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย ร้อยโททศพล ชัยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการหอพระประวัติพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ร่วมจัดให้แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทดพระเกียรติ 110 ปี ชาตกาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ร้อยโท ทศพล ชัยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ชาวกาญจนบุรี ได้เกิดในแผ่นดินของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 19 ด้วย รวมถึงตนเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี พระองค์เป็นพระสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนชาวโลกได้ยกย่องพระองค์นี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ท่านได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาตลอด เพยแพร่ไพศาลไปทั่วโลก เป็นผู้นำสงฆ์สูงสุดของโลก และในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 110 ปี ชาตกาล สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวกาญจนบุรี ก็จะมาร่วมกิจกรรม และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานมากมาย

ดร.ธีระชัย ชุติมันต์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาหอพระประวัติ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก พระเดชพระคุณพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ได้ปรารภกับคณะกรรมการพัฒนาหอพระประวัติ ถึงพระเมตตาในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร ด้วยเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นเดือนแห่งการประสูติ และสิ้นพระชนม์ของสมเด็จฯท่าน และในเดือนตุลาคม ศกนี้ ทรงมีพระชาตกาล 110 ปี พระครูกิตติสุวัฒน์ภรณ์ ดร. หลวงบุญพ่อเพิ่ม เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม จึงได้ดำริเห็นควรจัดงานเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เผยแผ่พระจริยวัตรอันงดงาม ด้วยพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญู ความอ่อนน้อมถ่อมตน เผยแผ่พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังราชเจ้าฯ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวพุทธ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น ในฐานะแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ด้วยพระองค์ท่านทรงมีพระชาติภูมิ เป็นชาวปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ กาญจนบุรี ทรงผนวชครั้งแรกที่วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ในขณะที่ยังทรงพระชนชีพได้ทรงทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่งคง ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ไทย.

 

จึงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทั้งทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ นำหลักธรรมมาเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชน เพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่าง ทั้งในหมู่สงฆ์และประชาชนทั่วไป รวมถึงพระเมตตาที่ทรงสร้างสถานศึกษา สถานพยาบาล ให้กับชาวกาญจนบุรี ถือเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ วัดเทวสังฆาราม จึงกำหนดจัดงาน “110 ปี ชาตกาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า รอยทางเจริญธรรม”ระว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง (วัดเหนือ) โดยในวันที่ 24 ตุลาคม เวลา 07.00 น.จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระอัฐิจากพระอุโบสถหลังเก่าไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวกาญจนบุรี ได้กราบสัการะ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมขบวนอัญเชิญพระอัฐิราว 1,000 คน จากนั้นนำพระอัฐิมาประดิษฐานยังอาคาร หอพระประวัติตลอดห้วงเวลาของการจัดงาน โดยมี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมทางศาสนกิจปฏิบัติธรรมถวายเป็นสังฆบูชา กิจกรรมเสวนารอยทางเจริญธรรม..สังฆราชา ผู้เป็นต้นแบบแห่งความกตัญญู และอ่อนน้อมถ่อมตน การประกวดเรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ ขับร้องเพลง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ระดับประถม มัธยม การแสดงดนตรีออร์เคสตร้า และ การแสดงดนตรีเพลงไทยลูกทุ่ง โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 บ้านเก่าวิทยา การแสดงของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 5 แห่ง การแสดงของสมาคมชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และการแสดงละครเทิดพระเกียรติ ประกอบ แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด รอยทาง เจริญธรรม ซึ่งนักแสดงทั้งหมด เป็นนักแสดงรับเชิญ จิตอาสา จากรั้วบวร บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ตลอดจนความเป็นมาของวัดเหนือแห่งนี้ ผ่านการแสดง ด้วยความภาคภูมิใจ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาญจนบุรี และนักท่องเที่ยว กราบพระอัฐิเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารหอพระประวัติ ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 24-26 ตุลาคม ศกนี้