มสวท. ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็น “บุคคลคุณภาพแห่ง ปี 2023 ด้านสาธารณสุข “

16

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดงานประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคล

คุณภาพแห่งปี 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เห็นสมควร ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านสาธารณสุข ” ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) เป็นประธานพิธีมอบโล่ฯ ในครั้งนี้

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน 0846742423