สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนื่องในเทศกาลกินเจ 2566 อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

13

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ศูนย์ที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด เพื่อตรวจเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เนื่องในเทศกาลกินเจ 2566 นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่จำหน่ายผัก ผลไม้ ให้เลือกจำหน่ายสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยงจำหน่ายสินค้าที่มีการใช้สารเคมี ส่วนการเลือกรับประทานผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนรับประทานหรือนำมาปรุงอาหาร ด้วยวิธีการง่ายๆ 3 วิธี ดังนี้

1. ล้างด้วยน้ำสะอาด แช่ผักในน้ำ จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่าน และคลี่ใบผักถูไปมานาน 2 นาที

2. ล้างด้วยน้ำส้มสายชู ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร นาน 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

3. ล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต โดยใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

เพียงเท่านี้ผู้บริโภคก็จะกินเจได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ และอิ่มบุญ อิ่มใจ ตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้