คุมประพฤติ กทม.6 นำผู้ถูกคุมร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้”

456

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดทองสุธาราม ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ฯ เขตบางซื่อ กทม. นางพิชชาวีร์ ปัจฉิมานนท์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ กทม.6

มอบหมายให้นายสมพงษ์ คุ้มขนาบ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติ กทม.6 พร้อมด้วยนายประจง ช้างแรงงาน ประธาน อสค.เขตบางซื่อ นำผู้ถูกคุมจำนวน 12 คน ร่วมกิจกรรม”วันรักต้นไม้”ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กทม.6 จำนวน 6 คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ กทม.6 จำนวน 9 คน ร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ทาง สำนักงานคุมประพฤติ กทม.6 ได้ร่วมกับผู้ถูกคุม,เจ้าหน้าที่และอสค.กทม.6 ตัดหญ้า,ถางหญ้าและกำจัดว้ชรพืช รอบบริเวณที่ปลูกต้นไม้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66