วัดพนมเศษเหนือจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อยูร สคารโว โดยไก่ นครสวรรค์ จัดสร้าง

264

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.09 น. ณ วัดพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ) ประธานมูลนิธิพระเครื่องพระบูชา (ประเทศไทย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัตถุมงคลเป็นประธานในพิธี พุทธาภิเษกเหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อยูร สคารโว โดยไก่ นครสวรรค์ จัดสร้าง โดยมีศิษยานุศิษย์หลวงพ่อยูร สคารโวร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ เพื่อบูรณะอุโบสถหลังเก่าและบูรณะเสนาสนะภายในวัดพนมเศษเหนือ ทางวัดจึงจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อยูร สคารโว ซึ่งมีเกจิชื่อดัง ร่วมพุทธาภิเษกเหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อยูร สคารโว คือ 1.พระราชวชิรสุนทร วัดท่าเจริญพรต ( วัดบ้านมะเกลือ) จ.นครสวรรค์ 2.พระคณุนิวาตธรรมาทร (หลวงพ่อยูร สคารโว ) วัดพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 3.พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ วัดสังฆมงคล จ.นครสวรรค์ 4.พระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณวรปญฺโญ) วัดบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา 5.หลวงปู่สมาน สุธมฺโม พระมหาเถราจารย์แห่งเขายางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อเสร็จพิธีมีศิษยานุศิษย์หลวงพ่อยูร สคารโว วัดพนมเศษเหนือ จำนวนมากเข้าแถวรับเหรียญเจริญพรล่าง จากหลวงพ่อยูร สคารโว เป็นจำนวนมาก ทำให้เนืองแน่นไปด้วยศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อยูร สคารโว

สำหรับประวัติพระครูนิวาตธรรมาทร (หลวงพ่อยูร สคารโว) เจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ เจ้าคณะตำบลพนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เดิมชื่อ ประยูร คชกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2484 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง ณ.บ้านพนมเศษเหนือ หมู่ 6 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พระครูนิวาตธรรมาธร อุปสมบท เมื่ออายุ 21 ปี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2504 ณ.วัดพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูนิวาตธรรมาโกศล (หลวงพ่อกลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ)เมื่อท่านบวชได้ 4 พรรษา ท่านก็ได้รักษาการเป็นเจ้าอาวาส วัดพนมเศษเหนือ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 เนื่องจากในสมัยนั้น วัดพนมเศษเหนือ เป็นเพียงวัดเล็กๆ ไม่มีเจ้าอาวาส ญาติโยมจึงนิมนต์ท่านให้รักษาการเป็นเจ้าอาวาส ณ.วัดพนมเศษเหนือ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2508 ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ และได้รักษาการเป็นเจ้าคณะตำบลในคราวเดียวกันด้วย หลังจากนั้นท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2520 ในปีต่อมาท่านก็ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2526 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก พระครูนิวาตธรรมาธร ท่านได้เรียนวิชาความรู้ต่างๆหลายเขนงจาก หลวงปู่สำเภา สุชาโต สำนักสงฆ์จอมดอยพนมเศษ หลวงปู่กลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ หลวงพ่อผ่อง เตชปุญโญ วัดวังมหากร หลวงพ่อพันธ์ สุมโน วัดเข้าล้อ

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว