เขตบึงกุ่ม บึงกุ่มตรวจสุขลักษณะเเละความปลอดภัยอาหารเจ

5

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสมพร มีหาดทราย ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารเขตบึงกุ่ม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเจ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา ตรวจสุขลักษณะเเละความปลอดภัยอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารเจที่สะอาด ปรุงสดใหม่ และปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ ทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1ตลาดโพธิ์สุวรรณ ถนนนวลจันทร์