กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

51

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯและนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ที่โรงพยาบาลมะการักษ์

วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยกการโรงพยาบาลมะการักษ์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นพ.กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชน เข้าร่วม

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ต่างมีความปลาบปลื้ม ปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มารวมพลัง แสดงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด ในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่เขตสุขภาพ ที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ได้ดีที่สุด จึงเกิดเป็นขวัญกำลังใจ นำความปลาบปลื้มใจมาสู่ คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

ด้าน นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยกการโรงพยาบาลมะการักษ์ กล่าวว่า ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 3ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย โดยร้อยละ 80 ของภาวะดังกล่าวจะเกิดในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ดังนั้นจะเห็นว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไป ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงได้ ด้วยการควบคุมความดันโลหิต ควบคุมไขมันในเลือด ไม่เครียด รักษาเบาหวาน ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทานผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่สำคัญคือการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองได้