จังหวัดนนทบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (Celebration Event) การจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

25

วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) เวลา 11.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมเปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (Celebration Event) การจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพและให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษา เป็นการลดอัตราพิการและเสียชีวิตด้วยการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแบบเชิงรุกในพื้นที่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายง่ายๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยสร้างคนรุ่นใหม่ (NEW GEN) ที่มีอายุระหว่าง 6- 24 ปี ซึ่งนับว่า เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจในการลงมือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค

สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (Celebration Event) เป็นการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (Celebration Event) ตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว