“กรมราชทัณฑ์มีคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ รวม 4 คน ประจำกรมราชทัณฑ์ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง”

34

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 กรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเหตุการณ์นักโทษนายเชาวลิต ทองด้วง อายุ 37 ปี หลบหนีการควบคุม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นนักโทษชื่อดัง ต้องคดีร้ายแรงหลายคดี หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ในระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏข้อมูล ตามสื่อต่างๆ นั้น

ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการ แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่ง

ให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 4 ราย

มาปฏิบัติหน้าที่ประจำกรมราชทัณฑ์ ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมอบหมาย

ให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มาปฎิบัติหน้าที่แทนเพื่อให้การบริหาร

งานเรือนจำมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ

โดยเร่งด่วน หากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดกระทำผิดจริง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาด

*****************************