เทศบาลนครปากเกร็ดเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-รามัญ ประจำปี 2566

140

วันนี้ (25 ต.ค.66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือที่จัดระหว่าง วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่สืบทอดกันมานาน

สำหรับการจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือเป็นงานประเพณีตักบาตรทางน้ำในช่วงเทศกาลออกพรรษา เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอญ นครปากเกร็ด ที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทย และชาวมอญไว้ได้อย่างลงตัว เป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธ จะร่วมกันทำบุญในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นประจำทุกปี ในอดีตชาวมอญ จะตกแต่งเรือสำหรับให้พระภิกษุ และลูกศิษย์พายเรือไปรับบิณฑบาตตามบ้านเรือน ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เช้าตรู่เป็นต้นไป เรือแต่ละลำจะมีขนาดใหญ่ ปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ด ได้สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำมีการประกวดตกแต่งเรือสวยงาม จัดสถานที่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด ท่าเรือวัดปรมัย วัดเกาะพญาเจ่ง วัดเตย ท่าเรือลพชัย ให้ประชาชนได้ใส่บาตรในเทศกาลออกพรรษา การแสดงวัฒนธรรมไทย – มอญ และการประกวดเรือรับบิณฑบาต เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอญ อันเก่าแก่และดีงาม อนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลัง ได้สืบสานประเพณีนี้ต่อไป

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว