ตัวแทนชาวบ้านติดตามความคืบหน้า!! ทหารไม่ใช้ไม้แข็งกับประชาชน

180

ตัวแทนชาวบ้านติดตามความคืบหน้า!! ทหารไม่ใช้ไม้แข็งกับประชาชน รอง ผอ.รมน. จังหวัดกาญจนบุรี ฝากถึงประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง จะเร่งหาทางแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พันเอก(พิเศษ)ศตวรรษ อินทร์กง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17 และเป็นรอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชน และตัวแทนของประชาชนที่มายื่นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินเขตทหารแล้วทั่วทั้งจังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถขอไฟฟ้าได้ โดยปัญหาดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ และเป็นปัญหาที่ทางกองทัพบก กำลังรีบเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 2481 กำหนดให้กองทัพบกเป็นผู้ดูแลพื้นที่ ที่ดินกว่า70% ในที่ดินเกือบทั้งหมดของจังหวัดกาญจนบุรี

พันเอก ศตวรรษ อินทร์กง กล่าวว่า ทางกองทัพบก ได้วางเเนวทางแก้ไขปัญหานี้ ไว้ 3 แนวทางคือ

1. “ระยะเร่งด่วน”ทหารจะอนุญาตยินยอมให้การไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้เลย โดยจะยึดถือปฎิบัติตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี ปี46 ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมหารือแก้ไขปัญหา กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนประชาชนที่เดือดร้อนในเร็วๆวันนี้

2. “ระยะกลาง” ทางกองทัพบก จะจัดระเบียบโซนพื้นที่ ที่ทางราชการทหารต้องใช้ในทางราชการทหาร เช่นพื้นที่ ที่ตั้งหน่วยทหาร กรม,กอง,พื้นที่ ที่ทหารใช้ในการฝึกทางยุทธวิธีใช้กระสุนจริง พื้นที่ลักษณะนี้ จะเป็นพื้นที่หวงห้าม ห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด 3. “ระยะยาว”ทางกองทัพบกจะส่งคืนพื้นที่ ที่ดิน ในพื้นที่ ที่มีประชาชน ปลูกบ้านอยู่อาศัยกันหนาแน่น จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีวัด มีโรงเรียน โดยจะทำเรื่องส่งคืนให้กับ กรมธนารักษ์ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยและทำกิน โดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินเขตทหาร ทั่วทั้งประเทศไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้ ตามสิทธ์ที่คนไทยทุกคนพึ่งได้รับบริการจากภาครัฐฯ ปัจจุบันนี้ทางกองทัพบก ทราบเป็นอย่างดี และได้จัดประชุมกันต่อเนื่องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา และในเร็วๆ คาดว่าต้นเดือนพฤศจิกายน ทาง มณทลทหารบกที่17และกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นเจ้าภาพ เชิญหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อนมาร่วมประชุมหารือ หาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา อย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนชาวกาญจนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

พันเอกศตวรรษ อินทร์กง รองผบ.มทบ.17และรอง ผอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวขอให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี เฝ้าติดตามเรื่องนี้ ตนเองในฐานะตัวแทนกองทัพบก จะไม่ทอดทิ้งประชาชนที่เดือดร้อน จะรีบเร่งหาทางแก้ไข แม้เพียงเพิ่งเข้ามารับเพียงไม่กี่เดือนก็ตาม ตนเองก็พร้อมที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปโดยไว ขอฝากประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง ทหารไทย จะไม่ทิ้งประชาชน ตามคำปฏิญาณ ของกองทัพบก ที่ว่า “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน