กาญจนบุรีตำบลหนองตากยา ปรับภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยาพร้อมหัวหน้าจิตอาสาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน ร่วมกับเทศบาลตําบลหนองตากยา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา พัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง รพ.สต.บ้านหนองตากยา

อสม.บ้านหนองตากยา โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.สำรอง สายตรวจหนองตากยา หมวดทางหลวงท่าม่วง และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ ผลไม้ บริเวณโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง หมู่ 12 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน