“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน ศิลปสุโขทัย หน้าตัก ๑๑๙ นิ้ว

31

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๑๙ น. ณ โรงหล่อพระช่างสมจิตต์ ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม

“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” กรรมการมหาเถรสมาคมอธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เมตตาเป็นประธานในพิธีหล่อพระประธาน ศิลปสุโขทัย หน้าตัก ๑๑๙ นิ้ว เพื่อจะนำไปประดิษฐาน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดรัตนาวาส อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โดยมีคณะสังฆาธิการ จากจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย: พระครูรัตนวรานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่สาว วัดกาวีละ, พระครูปลัดปรีชา สุปัญโญ เจ้าคณะตำบลแม่อาย วัดพระธาตุปูแช่, พระครูนครบุรณานุรักษ์ จร.วัดสันเวียงมูล, พระใบฎีกาชัยรัตน์ ชยโสภโณ เลขาฯ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย วัดรัตนาวาส และพระมหาเรวัต เรวัตโต ผู้ช่วย จร.วัดดวงดี

ซึ่งการจัดสร้างพระพุทธรูปปางสุโขทัย โดยท่าน พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง รองผู้บังคับการ ตำรวจนครบาล ๓ และ นางอริยา ขัตติวงค์ เป็นประธานในการหล่อพระพุทธรูปปางสุโขทัยหน้าตัก ๑๑๙ นิ้ว โดยมีเจ้าภาพร่วมสร้างพระประธานองค์ใหญ่ ดังนี้: นายอาคม อัครวัฒนวงศ์ นายกสมาคมสโมสรไลออนส์ ยานนาวา กรุงเทพฯ, คุณชนาสิน ธนาณัฐนัย, คุณแม่สุจันทร์ญา พาภัคพานิชย์กุล, คุณกัณฒ์ภิอร สุวรรณ, ท่านพัสกร – คุณจิรัญญา ลาโพธิ์, ท่านฉลอง จันทร์หอม, ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย และคุณสุภาทิพย์ ทิพย์วรรธนะ

อีกทั้งยังมีผู้ร่วมสนทนาบุญ เป็นจำนวนมาก อาทิ: คุณหญิงณัฐนนท์ ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร, นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย อดีตเลขาธิการรัฐสภา, พลตำรวจโทกรีรินทร์ อินแก้ว, พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ว่าที่ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ภานุเดช สุขวงศ์ ผบก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกลาง, พ.ต.อ.ก้องกฤษฎา กิตติถิระพงษ์ รอง ผบก.ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี, นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ รองนายก บุรีรัมย์, นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, คุณธวัลรัตน์ หอสัจจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิ๊ฟท์กาเกรซฟู้ด เมนูแฟคเทอรี่ จำกัด และผู้มีจิตศรัทธาอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เอ่ยนาม ร่วมในพิธีเททองหล่อพระประธานองค์ใหญ่ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดรัตนาวาส อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสต่อไป: ขออนุโมทนา สาธุ./_____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย