บึงกุ่มปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

2

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายสมพร มีหาดทราย ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นปาล์ม จำนวน 8 ต้น และต้นลีลาวดี จำนวน 5 ต้น และตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนศรีบูรพา