ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญ

84

วันนี้ (28 ต.ค.66) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยมีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดให้การต้อนรับ งานดังกล่าวประกอบด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ชมเรือบิณฑบาตพระสงฆ์ทางเรือ ชมเรือบิณฑบาตตกแต่งสวยงาม ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นบ้านรวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว