กาญจนบุรีประชาชนจำนวนมากรวมใจร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

131

ที่สนามจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนจำนวนมากรวมใจร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น. สนามหน้าเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี และพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยมีนายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 กล่าวว่า ขอบคุณชาวกาญจนบุรีและประชาชนทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี แม้ว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่สมัครไม่ทันในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครก็ยังสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งที่สนามจังหวัดกาญจนบุรี

นับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีกิจกรรมโครงการอันเป็นที่รวมใจชาวกาญจนบุรี โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่รวมใจประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย จัดขึ้นโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ พระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์และเป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศ ดังประจักษ์ชัด และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ 13 เขตและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือแผ่นดินไทยไร้สโตรค วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ในปีนี้จะจัดในธีมหัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้ โรคหลอดเลือดสมองแก่เด็กไทยรุ่นใหม่ ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัว ตลอดจนคนใกล้ชิด โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า

มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค และเพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษา ให้กับประชาชนทั้งประเทศ เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต จึงขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” มาร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เดิน วิ่ง ปั่น แกว่งแขน หรือออกกำลังกายกีฬาอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นสิ่งที่ดีหากประชาชนจะได้มีสุขภาพดี มีกำลังพัฒนาชุมชนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป