ผบช.น. ประชุมแบ่งมอบงาน และมอบนโยบาย

27

ฉบับประจำวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๖

ผบช.น. ประชุมแบ่งมอบงาน และมอบนโยบาย

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ รอง ผบช.น. และ ผบก.ในสังกัด บช.น.

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ได้ประชุมแบ่งมอบงาน และมอบหมายนโยบาย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการในสังกัด โดยเน้นย้ำภารกิจถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เน้นกำชับเรื่อง ปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน สถานบริการ โดยมอบหมายให้แต่ละท่านรับผิดชอบ ดังนี้

1. พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง.ผบช.น.(น.2) รับผิดชอบงานบริหาร 1 (บร.1)

2. พล.ต.ต. ทินกร รังมาตย์ รอง.ผบช.น.(น.3) รับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติด (ปส.)

3. พล.ต.ต. สมควร พึ่งทรัพย์ รอง.ผบช.น.(น.4) รับผิดชอบงานกฎหมาย (กม.)

4. พล.ต.ต. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง.ผบช.น.(น.5) รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน (สส.)

และทำหน้าที่ โฆษก บช.น.

5. พล.ต.ต. พลฑิต ไชยรส รอง.ผบช.น.(น.6) รับผิดชอบงานบริหาร 2 (บร.2)

6. พล.ต.ต. อำนาจ ไตรพจน์ รอง.ผบช.น.(น.7) รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ 1 (กศ.1)

7. พล.ต.ต. พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง.ผบช.น.(น.8) รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ 2 (กศ.2)

8. พล.ต.ต. ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง.ผบช.น.(น.1-1) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม (ปป.)

และทำหน้าที่ รองโฆษก บช.น.

9. พล.ต.ต. ธวัช วงศ์สง่า รอง.ผบช.น.(น.1-2) รับผิดชอบงานจราจร (จร.)

10. พล.ต.ต. มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รอง.ผบช.น.(น.1-3) รับผิดชอบงานมั่นคง (มค.)

11. พล.ต.ต. พัลลภ แอร่มหล้า รอง.ผบช.น.(น.1-4) รับผิดชอบงานจเรตำรวจ (จต.)

12. พล.ต.ต. ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ รอง.ผบช.น. (น.1-5) รับผิดชอบงานต่างประเทศ

และงานศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ตท./ศปก.)

บช.น. ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว หากไม่ได้รับความสะดวก หรือพบเห็นการกระทำความผิด โปรดแจ้งสายด่วน 191 หรือ สน.ในพื้นนี้

……………………………………………………………