กาญจนบุรี (Kick off) เปิดศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมทั้งปล่อยแถวชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด

30

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เมื่อเวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมทั้งปล่อยแถวชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าววัตถุประสงค์ของเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจตรี นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการนครบาล รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูภรจังหวัดกาญจนบุรี พันเอก ศตวรรษ อินทร์กง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี พันตำรวจเอก สุรยุทธ เมฆมังกร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีฯ

ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ให้กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน ทั้ง 13 อำเภอ ตามนโยบายสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง อีกทั้งกรมการปกครองยังเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านการสืบสวนปราบปรามและการสอบสวนในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองตามภารกิจ และทำหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วประจำศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย กรณีประชาชนร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย แก่ชุดปฏิบัติการจังหวัดและชุดปฏิบัติการอำเภอทั่วราชอาณาจักร

ในการนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 3 ห้องกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการ การติดตาม สอบสวน จับกุม และดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ