ฝูงลิงอาละวาด

58

ฝูงลิงอาละวาดหนักกัดกินรวงข้าวในนาจนชาวนาเดือดร้อนที่จังหวัดยโสธรชาวนากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากที่ได้มีฝูงลิงกว่า 1,000 ตัว ที่อาศัยอยู่ในป่าดอนปู่ตาใกล้หมู่บ้านพากันออกจากป่าที่อาศัยบุกเข้าไปกัดกินรวงข้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่จนนาข้าวได้รับความเสียหาย ชาวนาหลายคนจึงต้องทำรั้วลวดไฟฟ้ารอบแปลงนาเพื่อป้องกันฝูงลิงลงกัดกินรวงข้าว พร้อมทั้งผลัดเปลี่ยนกันออกไปนั่งเฝ้านาข้าวของตนเองเพื่อคอยขับไล่ฝูงลิงให้กลับเข้าป่าไป ในพื้นที่นาข้าวของชาวนากำลังที่จะออกรวงและรอการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาแต่ก็ได้มีชาวนาที่บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากได้มีฝูงลิงกว่า 1,000 ตัว ที่อาศัยอยู่ในป่าดอนปู่ตา ใกล้หมู่บ้านได้พากันออกจากป่าเข้าไปขโมยกัดกินรวงข้าวที่พึ่งจะออกรวงมาและยังไม่แก่เต็มที่พอที่จะเก็บเกี่ยวได้จนส่งผลให้นาข้าวของชาวนาที่อยู่บริเวณรอบๆดอนปู่ตาถูกฝูงลิงลงกัดกินรวงข้าวจนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งล่าสุดได้มีชาวนาหลายคนที่มีแปลงนาข้าวอยู่รอบๆดอนปู่ตาลงทุนซื้อแบตเตอรี่และหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทำเป็นรั้วลวดไฟฟ้ารอบแปลงนาของตนเองเพื่อป้องกันฝูงลิงเข้าไปกัดกินรวงข้าวจนได้รับความเสียหาย พร้อมกับได้ผลัดเปลี่ยนกันออกไปนั่งเฝ้านาข้าวของตนเป็นประจำทุกวันเพื่อคอยขับไล่ฝูงลิงให้กลับเข้าป่าไป โดยมีหนังสติ๊กเปนอาวุธในการยิงขับไล่ฝูงลิงเข้าป่าไป ซึ่งการทำรั้วลวดไฟฟ้าเอาไว้รอบๆแปลงนาข้าวนั้นก็สามารถที่จะป้องกันลิงลงไปกัดกินรวงข้าวได้เป็นอย่างดีแต่ก็เสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับคนและฝูงลิงได้

นายจุลมณี ศรีอ่อน อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/3 หมู่ 5 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ชาวนาที่มีพื้นที่นาข้าวอยู่ติดกับดอนปู่ตา บอกว่า ในขณะนี้นาข้าวของตนกำลังออกรวงแต่ยังไม่แก่เต็มที่พอที่จะเก็บเกี่ยวได้ และในขณะนี้ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากได้มีฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในดอนปู่ตาใกล้แปลงนาข้าวได้พากันออกจากป่าเข้าไปขโมยกัดกินรวงข้าวจนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และมักจะประสบปัญหาลิงลงกัดกินรวงข้าวเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ในปีนี้เพื่อเป็นการป้องกันลิงลงไปกัดกินรวงข้าวในนาตนจึงต้องออกมานั่งเฝ้านาข้าวของตนเป็นประจำทุกวันพร้อมกับหนังสติ๊กเพื่อคอยขับไล่ฝูงลิงให้กลับเข้าป่าไป ซึ่งถ้าหากไม่มีคนเฝ้าก็จะมีฝูงลิงออกจากป่าพากันเข้าไปกัดกินรวงข้าวในนาข้าวครั้งละไม่ต่ำกว่า 30-100 ตัว ส่งผลให้นาข้าวได้รับความเสียหายได้….