นายอำเภอท่ามะกาประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย สารวัตรกำนันแพทย์ รับข้อราชการนำไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

78

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หอประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่ามะกานายอนุชา หอยสังข์นายอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี ประธานประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่ามะกาประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วย ปลัดอำเภอท่ามะกา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นาย ประยุทธ์ หอฉอย กำนัน ตำบลตะคร้ำ นายณรงค์ ศรีโสภากำนันตำบลอุโลกสี่หมื่น นายวิชา แย้มพวงกำนันตำบลหนองลาน นายชาตรี วงษ์น้อยกำนันตำบลดอนชะเอม นาย.สุวัฒน์โพธิ์ทองเลขานุการชมรมกำนัน.ผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่ามะกาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพระแท่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อรับข้อราชการงานต่างๆ นำไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลทราบ ในวาระงานต่างๆ ดังนี้

ก่อนการประชุม นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา ได้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านใหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ

หลังกล่าวคำปฏิญาณเสร็จจึงประดับ เครื่องหมายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4 ราย สารวัตรกำนัน 2 ราย

1.นางสาวสุภาพร เชื้อดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่7ตำบลดอนชะเอม

2.นางสาวช่อทิพย์ เจริญสุขผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่8ตำบลดอนขมิ้น

3.นางวรรณา ใจมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่6 ตำบลอุโลก สี่หมื่น

4.นายเอกลักษณ์ ศิลาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่6ตำบลหนองลาน

5.นายสุวัจน์ ชวนอยู่ สารวัตรกำนันตำบลแสนตอ

6.นางสาวศศิธร นาถวรานนท์ สารวัตรกำนันตำบลแสนตอ

หลังจากประดับ เครื่องหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันเสร็จแล้วจึงเปิดประชุมแนะนำตัวปลัดอำเภอที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งใหม่ประจำอำเภอท่ามะกา

1.นายศิรัณ บุญสังข์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

2.นายอรรถพล แก่นทรัพย์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หลังแนะนำปลัดอำเภอที่มาดำรงค์ตำแหน่งเสร็จนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกาจึงเปิดการประชุม เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าฯรายการจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด 1.4 เรื่องขับเคลื่อนการลงทะเบียนและใช้งานแอพพลิเคชั่น ThalD

เรื่องประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สะพานข้าแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี 2566 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 ณศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา

เรื่องการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการ การสอดส่องสิ่งผิดกฎหมาย ด้านอาชญากรรม ยาเสพติด การพนันในพื้นที่ และแจ้งให้ทางฝ่ายความมั่นคงทราบในเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและเรื่องให้ดูแลวัดต่างๆในพื้นที่ที่จะมีการทอด กระฐินสามัคคีในปี 2566

โดยใช้เวลาในการประชุมประจำเดือนประมาณ 2 ชั่วโมง จึงปิดการประชุม