นิคมอุตสาหกรรมกัญชากาญจนบุรีบุกภูเก็ตทุบเศรษฐกิจท่องเที่ยวป่าตอง

110

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2566 เวลา17:00น. นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ประธานที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย นายแพทย์อำนาจ ชัยชลทรัพย์ ผู้อำนวยการริเวอร์แควสหคลินิก(คลินิกกัญชาทางการแพทย์) นายสมาน เรืองวุฒิชนะพืช ผู้อำนวยการส่วนพืชควบคุม “กัญชา” นิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานทวิภาคีภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดงานภายใต้ชื่องาน “Sustainable Cannabis Business”การประกอบธุรกิจกัญชาอย่างยั่งยืน ณ White Lagoon Poll Club ,Patong Bay Hill ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดสัมมนาในหัวข้อ”Sustainable Cannabis Business”การประกอบธุรกิจกัญชาอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดทำโรดโชว์แผนธุรกิจกับการปรับตัวการประกอบธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าที่มีลักษณะของการควบคุมเคร่งครัดให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้าใจและรับรู้การปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ พร้อมทั้งแสดงคุณภาพของกัญชาไทย สายพันธุ์กัญชาที่ใช้ทำยารักษาโรคต่างๆรวมถึงการผลิตยาที่ทำจากพืชกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ พร้อมทั้งแสดงถึงศักยภาพตามมาตรฐานGACP ของผู้ปลูกกัญชารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ทั้งนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กับนางสาววีนา แดนมะตาม ผู้บริหารAmsterdam Smoking &weed club Phuket Thailand หาดป่าตอง นายวีรวิชญ์ เคลือบสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง และนายเจษฎา ชื่นอารมณ์ ประธานชมรม Phuket Cannabis Club ,Patong Beach ภายใต้การสนับสนุนหลัก ของคุณปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อตกลงให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทยและกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก ที่มีเครือข่ายกว่า450แห่ง ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการลักลอบกัญชาจากต่างประเทศ

ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าวมีกลุ่มผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 แห่ง ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจและเป็นสักขีพยานถึงการบันทึกข้อตกลง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ สถานบันเทิงย่านป่าตองกว่า 300 คน ให้ความสนใจและตอบรับการร่วมกันเพื่อใช้กัญชาไทยสนับสนุนกัญชาไทยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้พี่น้องเกษตรกรไทยสามารถพัฒนาให้กัญชาเป็นเศรษฐกิจอย่างมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนภายใต้ชื่อ ”CENWHA” GROUP