เขตบางซื่อ ร่วมบุญ “พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2566” ณ วัดมัชฌันติการาม

19

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ นายเจษฎา จุฑาวิจิตร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนกองทุนศาลาสวนป่าปฏิบัติธรรม สำหรับบำรุงเสนาสนะ ในโครงการสวนป่าปฏิบัติธรรม ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ โดยยอดกฐินรวม 2,064,305.6 บาท