เขต บึงกุ่มเตรียมกำจัดถังดับเพลิงเสื่อมสภาพ

6

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมนางสาวนิฤมล ภักดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน ทำการลดแรงดันภายในถังดับเพลิงที่เสื่อมสภาพ

จากชุมชนในพื้นที่ และภายในสำนักงานเขต เพื่อป้องกันการระเบิดก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช โดยประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่มสามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดับเพลิงได้ที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน โทร. 0 2517 2920 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของประชาชน