หอการค้าจังหวัดนนทบุรีประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2566

21

วันนี้ (6 พ.ย.66) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2566 โดยมีภาครัฐและเอกชนร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงการพืชสมุนไพร โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำ และโครงการจัดงานแสดงสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้แจ้งว่า การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 จัดระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ มีหอการค้าได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (ภาคกลาง) จำนวน 11 จังหวัด ซึ่งหอการค้าจังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว