รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการฏิบัติงานอำเภอบางใหญ่ พร้อม Kick off บางใหญ่เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก

39

วันนี้ ( 7 พ.ย.66) เวลา 14.00 น. ณ ตลาดน้ำบางคูลัดอำฌภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฏิบัติงานอำเภอบางใหญ่ พร้อม Kick off บางใหญ่เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก ซึ่งจุดแรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ กรณีประชาชนร้องขอให้ทำทางม้าลาย ตัวชะลอความเร็วและติดตั้งไฟฉุกเฉิน บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลนเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านใช้ความเร็วค่อนข้างสูง พร้อมกันนี้ได้ลงเรือบริเวณเทศบาลตำบลบางม่วง ล่องเรือสำรวจคลองบางใหญ่ ตรวจติดตาม “โครงการรักษ์คลองบางใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “บางใหญ่เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก

โดยประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมสร้างความสามัคคีในชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกเป็นชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว