ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก

86

วันนี้ (7 พ.ย.66) เวลา 12.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก ถนนรัตนาธืเบศร์ หมู่ 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียน พบว่าหนึ่งในสาเหตุเร่งด่วนเกิดจากเครื่องสูบน้ำเกิดการชำรุด เนื่องจากมีขยะเข้าไปติดอยู่ในเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเครื่องสูบน้ำยังอยู่ในช่วงประกัน

จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ เพราะอาจจะทำให้ประกันขาด ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมอบหมายให้อำเภอบางบัวทองเป็นเจ้าภาพในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วน โดยนำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่สูบน้ำออก เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในช่วงน้ำขึ้นและน้ำลง พร้อมให้ดำเนินการขึ้นบัญชีผู้รับเหมาและตัดสิทธิ์เป็นผู้รับเหมาในการรับงานของแขวงทางหลวงนนทบุรีต่อไป จากนั้นจะนำเงินประกันมาดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำ ซึ่งหลังจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วจะสูบน้ำออกให้หมด แล้วจะเส่งคนลงไปสำรวจว่าปัญหาเกิดมาจากอะไร จะได้ทำการแก้ไขแบบถาวรต่อไป

นายประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว