สืบ8.ปลุกเว็บไซด์ ฉลาดโอน “เช็คก่อนเชื่อ คิดก่อนโอน” เว็บไซต์ ใช้ตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพก่อนการโอน

7

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2566 กองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล 8 และอาสาสมัครภาคประชาชนทีมงานฉลาดโอน ปลุกเว็บไซต์ฉลาดโอน “เช็คก่อนเชื่อ คิดก่อนโอน” เว็บไซต์สำหรับประชาชนใช้ตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพก่อนการโอนเงินตามที่เว็บไซต์ฉลาดโอนได้ปิดดำเนินการชั่วคราว ซึ่งก่อนปิดดำเนินการ มีสถิติที่น่าสนใจของเว็บไซต์ฉลาดโอน ดังนี้ ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน มากกว่า 3.3 ล้านครั้ง มีจำนวนสมาชิก 27,171 ราย ประชาชนแจ้งข้อมูลร้องเรียน จำนวน 410,900 ราย และมีผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มาลงทะเบียนกับเว็บไซต์ จำนวน 893 ราย

ด้วยเหตุผลบางประการจึงปิดให้บริการประชาชน ปรากฏว่าได้รับการเรียกร้องจากประชาชน และ หน่วยงานต่างๆ ขอให้เว็บไซต์ฉลาดโอนรีบกลับมาให้บริการ คณะทำงานเว็บไซต์ฉลาดโอนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ กองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล 8 ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลือในด้านการพัฒนาระบบ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสนับสนุนการดูแลระบบเว็บไซต์ฉลาดโอน โดยได้ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบให้มีความถูกต้อง ทันสมัย รองรับการเข้าใช้งาน รับแจ้งข้อมูลจากประชาชน และสามารถตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ถูกร้องเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ในครั้งนี้เราจึงได้กลับมาพร้อมกับ Mr.Check ฮีโร่ซึ่งเป็นตัวแทนของอาสาสมัครภาคประชาชน ทำหน้าที่ช่วยเช็คข้อมูลด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์ฉลาดโอน เป็นเว็บไซต์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันภัยการฉ้อโกงออนไลน์ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพได้แก่ เลขบัญชีธนาคาร / เบอร์โทร / sms หลอกลวง เว็บไซต์ฉลาดโอนช่วยให้ประชาชนมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพเป็นเสมือนศูนย์กลาง ในการตรวจสอบข้อมูลของมิจฉาชีพที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศ โดยมี ๔ ฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้

1.ระบบเช็คก่อนโอนตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชีเลขบัญชี /เบอร์โทร / sms ของผู้รับโอน ข้อมูลทั้งหมด สามารถเชื่อถือได้เพราะเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการแจ้งคนโกงจากประชาชนที่มีการยืนยันตัวตนแล้ว

2.ระบบแจ้งคนโกง สามารถแจ้งข้อมูลคนโกงเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อ

3.ระบบช่วยรวมหลักฐานรับฟังจัดลำดับเหตุการณ์ ช่วยสรุปเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ง่ายต่อประชาชนและ เจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งความดำเนินคดี

4.ระบบยืนยันตัวตนผู้ขาย ผู้ขายสินค้าออนไลน์สามารถลงทะเบียนยื่นยันตัวตน เพื่อสร้างตัวตนผู้ขายที่สุจริต ผู้ขายสามารถแสดงบัตรที่ได้จากฉลาดโอนต่อผู้ซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือว่าผู้ขายมีตัวตนจริง

กองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล 8 และอาสาสมัครภาคประชาชนทีมงานฉลาดโอน ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากประชาชนผู้ใช้งาน และมุ่งมั่นที่กลับมาให้บริการ รวมถึงจะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ฉลาดโอนทุกครั้งก่อนโอนเงิน และหากท่านมีข้อมูลมิจฉาชีพ กรุณาช่วยแจ้งข้อมูลให้เว็บไซต์ฉลาดโอน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนท่านอื่นถูกหลอกโอนเงินเพิ่ม ข้อมูลที่ท่านส่งมา ล้วนมีประโยชน์และสามารถลดอาชญากรรมออนไลน์ในสังคมของเราได้ เรามุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อให้สังคมสงบสุข และลดเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ให้เหลือน้อยที่สุด

เช็คข้อมูลก่อนโอน รับความรู้

ขอความช่วยเหลือหรือมีคำถามสงสัย

สามารถติดต่อ Mr.Check ผ่านช่องทาง

website: www.ฉลาดโอน.com

facebook: ฉลาดโอน.com

line id: @Chaladohn