กรณีกลุ่มสมัชชาคนจน ชุมนุมภายในถนนลูกหลวง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ

22

วันที่ 8 พ.ย. 2566 เวลา 09.10 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะจากกระทรวงเกษตรฯ , นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ได้มาพบกลุ่มฯ เพื่อส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา

ต่อมา เวลา 09.15 น.กลุ่มฯ โดยนายไพฑูรย์ สร้อยสด เลขาธิการสมัชชาคนจน อ่านแถลงการณ์ “เราจะกลับมา หากปัญหาไม่ยุติ” ร.อ.ธรรมนัสฯ อยู่ระหว่างพบปะมวลชนภายหลังจาก พบปะมวลชน เดินทางกลับ