เทศบาลไทรม้าเปิดโครงการรณรงค์ยความรุนแรง

19

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมี ดร.สุรชัย แก้วคูณ (ดร.เสือ) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สร้างครอบครัวไร้ความรุนแรงด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์

ข้อมูล/ภาพ : กองสวัสดิการสังคม

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์