พิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

44

พิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดี และแสดงความชื่นชมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับเข็มลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจจนเกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ประจักษ์ การได้รับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานจึงเป็นการประกาศเกียรติคุณแห่งคุณงามความดีในการถวายงานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ประยงค์ วิลัย /ภาพข่าว