สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่ 5 “Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines”

17

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี ทีมแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่ 5 “Save Our School Children by 1 million HPV Vaccines”

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ครบ 1 ล้านโดสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มเด็กนักเรียนหญิง อายุ 11-20 ปี ครอบคลุมทุกจังหวัด ในการช่วยลดความเสี่ยงการ เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูก