ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดบางหลวงหัวป่า จังหวัดปทุมธานี

4

​​นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆษิตาราม จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรวัดบางหลวงหัวป่า และสมทบทุนสร้างสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆษิตาราม จังหวัดปทุมธานี

____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย