ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยแก่คนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ส่งคืนผู้โดยสารต่างชาติ

48

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสรเพชร คลังศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชย แก่ นายอำนาจ เผือกบาง ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) หมายเลขทะเบียน มฏ7567 ที่ได้นำกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์ จำนวน 100 ใบ คิดเป็นเงินไทยมูลค่าประมาณ 360,000.- บาท และเงินไทยประมาณ 5,000.- บาท นำส่งคืนผู้โดยสารชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวผู้โดยสารได้หลงลืมไว้บนรถแท็กซี่ ที่ผู้โดยสารใช้บริการจาก ทสภ. ให้ไปส่งยังที่พัก เมื่อพบเห็น นายอำนาจจึงได้รีบขับรถกลับไปตามหาผู้โดยสารจนท้ายที่สุดได้ส่งคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย สร้างความดีใจและประทับใจให้กับเจ้าของทรัพย์สินเป็นอย่างมาก การกระทำของนายอำนาจในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยเมื่อพบทรัพย์สิน ได้ติดตามส่งคืนเจ้าของในทันที ถือเป็นการกระทำที่น่ายกย่อง ช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทสภ. และประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

——————————————————-

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ