รองผูว่าราชการจังหวัดนนทบุรีต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น

56

วันนี้ (10 พ.ย.66) เวลา13.30 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ Mr.Tomomi Matsua นายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 คณะอาจารย์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เข้าคาราวะพบปะพูดคุยเรื่องโครงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมต้นระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 และสำนักงานศึกษาธิการเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2566-2568

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด และเป็นการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองมิชาโตะและโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว