ผอ.ฟ้าร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน วัดอินทรวิหาร ยอดทำบุญ 6.3 ล้านบาท

9

วันที่ 11 พ.ย. 66 ณ ที่วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหวัง ต้า เหว่ย และ คุณอู๋ เพ่ย หนี ตามที่ขอกฐินพระราชทาน เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยคุณหวัง ต้า เหว่ย และคุณอู๋ เพ่ย หนี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะ น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้า ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยมี พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คุณ หวัง ต้า เหว่ย และคุณอู๋ เพ่ย หนี ได้ถวายจตุปัจจัยเป็นเงิน 6,322,598.07 บาท ให้แก่วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามกับถวายพระภิกษุสามเณร และมอบเงินให้แก่มูลนิธิโรงเรียนวัดอินทรวิหาร 100,000 บาท

ขณะเดียวกัน น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้า ได้ร่วมถวายจตุปัจจัยและพระสมเด็จวัดระฆังจำนวน 1,000 องค์ ให้กับพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารพระอารามหลวง และได้ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ พร้อมนำพระสมเด็จวัดระฆัง มอบให้แก่ คุณหวัง ต้า เหว่ย และคุณ อู๋ เพ่ย หนี ประธานในพิธี และคณะ สร้างความปลาบปลื้มให้กับผู้รับเป็นอย่างมาก

ประวัติของวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง หรือที่เรียกติดปากกันว่า วัดหลวงพ่อโต บางคุณพรหม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า วัดบางขุนพรหมนอก ต่อมา ชาวลาวที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัด นามว่า เจ้าอินทร์ ซึ่งเป็นน้าชายของเจ้าเขียวค่อม พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดอินทร์ เพื่อให้เกียรติแด่ผู้บูรณะวัดนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดอินทรวิหาร ด้วยอาจเกรงว่าประชาชนจะเกิดความสับสนกับวัดอินทาราม ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของบางยี่เรือ ปัจจุบันวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง มี พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เป็นเจ้าอาวาส