สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานเพื่อถวายแด่พระภิกษุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

77

วันนี้( 12 พ.ย.66) นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด คณะผู้บริหาร และสำนักงานอัยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางอรทัย ลิ้มธนาคม อัยการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการอัยการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาชาวนนทบุรี

ให้การต้อนรับร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานจำนวนมาก สำหรับการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานในปีนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อถวายแด่พระภิกษุ เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัด และมอบเงินให้โรงเรียนเพื่อเป็นทุนบำรุงการศึกษาแก่นักเรียนด้วย โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 7,232,327 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็บบาท

ประยงค์ วิลัย/ ภาพข่าว นสพ.การเมืองชุมชน