ไอเดียเจ๋ง ขบวนสิบล้อ-หกล้อสายบุญทอดกฐิน หินกรวด ทรายจำนวนกว่า 35 คัน วัดแสนตอท่ามะกา ยอดกฐินปีนี้ได้ 612,521 บาท

67

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ เมื่อเวลา 09:00 น. ที่วัดท่าแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่าท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คุณระดม ทับขำ คุณทศพร ทับขำ คุณนาตยา เชี่ยวชาญ คุณศุภลักษณ์ ทับขำ คุณอนิรุทธ์ พันชะสูตร์ ประธานทอดกฐิน วัดแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโดยมี นาง พรทิพย์ แสนสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

กำนันตำบลแสนตอ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยร่วมงานและผู้ มีจิตศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีโดยมีพระครูสมุห์แสง เขมิโก เจ้าอาวาสวัดแสนตอโดนมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ส.อบต และคณะกรรมการวัดให้การต้อนรับและมีชาวบ้าน ที่ใจบุญ พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในตำบลแสนตอและเขตอำเภอใกล้เคียงได้ร่วมจัดโรงทาน เพื่อแจกจ่ายเครื่องดื่มพร้อมอาหารคาวหวาน แจกจ่ายให้กับประชาชน ผู้มาร่วมงานกฐินของทางวัดท่าตะคร้อและทางคุณ อานนท์ แสงจันทร์ และ คุณไชยา แสงจันทร์ได้บอกบุญไปยังทีมงานรถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ สายบุญจากจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรีรวม35คันได้ซื้อหินคลุก จากบ้านถ้ำกาญจนบุรีคันละ 1,500 จำนวน 35 คัน มาร่วมทอดกฐินให้กับวัดแสนตอเนื่องจากบริเวณลานวัดเวลามีฝนตกทางจะเละและมีน้ำท่วมขัง กระทั่งถึงเวลา 10:00นได้จัดให้มีขบวนแห่ผ้าพระกฐินรอบอุโบสถของวัดแสนตอจำนวน 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาจากนั้นขบวนผ้าพระกฐิน และบริวารกฐิน ได้ขึ้นยังศาลา การเปรียญวัดแสนตอประธาน พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันถวาย ผ้ากฐิน และผ้าป่าสามัคคี ให้แด่พระสงฆ์ ของทางวัดแสนตออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับยอดกฐินในปีนี้มียอดทำบุญนับได้ เป็นจำนวนเงิน 612,521 บาทหลังจากทำพิธีทอดกฐินเสร็จแล้ว และกล่าวขอบคุณขบวนรถบรรทุกสิบล้อและหกล้อสายบุญ ที่นำหินคลุกมาเทบริเวณ ลานวัด เพื่อปรับพื้นให้เรียบในครังนี้มีรถไถ ขนาดใหญ่จำนวน 2 คันและรถไถอีกจำนวนหลายคันได้ทำการดุลหินคลุกที่ขบวนสิบล้อทุกมา ประมาณ 35 คัน

อานิสงส์ของการทอดกฐิน เป็นบุญใหญ่ บุญน่าอัศจรรย์ จะกระทำได้ปีละ 1 ครั้ง หลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน จะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จึงถือว่ากฐินเป็นบุญเฉพาะการไม่เหมือนการทอดผ้าป่า การทอดกฐินจึงถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์ของกฐิน จะทำให้เป็นผู้ มั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแจ่มใส บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังได้รูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป และมีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป บุญกฐินจึงเป็นบุญเฉพาะกาลใน 1 ปี ทอดได้เพียงครั้งเดียว ในแต่ละวัด