Toko superapp และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามเพื่อพัฒนาแอพฯ สำหร้บให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ใช้ในอนาคต

25

13 พ.ย.2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมคณะอาจารย์ และ นายทศพร จุลโพธิ์ ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วน จำกัด โตโก ดีเวลลอปเม้นท์ (ToKo SuperApp)ร่วมพิธีบันทึกลงนามเพื่อพัฒาวิจัยแอพฯ ในอนาคต