นักวิชาชีพเพื่อยั่งยืนรุ่นใหม่

3

นักวิชาชีพเพื่อยั่งยืนรุ่นใหม่ หนุนองค์กรทำรายงานมาตรฐาน GRI

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืน: GRI Standards Certified Training Course (2 วัน) ให้แก่องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานที่สนใจ ณ

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพัึนธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย(CTJ) ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์

ESG เป็นสื่อมวลคนแรกที่ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านความยั่งยืนดังกล่าว

ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน GRI Standard ครั้งนี้โดยGRI Academy รับรองความรู้แนวปฏิบัติ ส่งเสริมการทำรายงานขององค์กรที่มีแนวทาง ESG เพื่อรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ GRI สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

#บจก.อากาศสดใส