ชูนโยบายพรรคมีอุดมการณ์เป็นคนรุ่นใหม่แนวทางใหม่ๆ ดิสรับชั่นพรรใหม่เป็นโมเดิร์นไนซ์เป็นพรรคทันสมัย

40

ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทยพร้อมคณะประชุมชู นโยบายพรรค

นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ห้องประชุมพรรคประชาไทย ซ.ท่าอิฐ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทยพร้อมคณะประชุมชูนโยบายพรรคพร้อมวันลอยกระทง

ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง กล่าวว่า ในวันนี้เราก็มีความภูมิใจที่ได้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่มีอุดมการณ์เป็นคนรุ่นใหม่พร้อม ที่จะเสนอแนวทางใหม่ๆให้กับพี่น้องประชาชน เราจะ ดิสรับชั่น พรรคใหม่ก็ให้พรรค เป็น โมเดิร์น ไนซ์ เป็นพรรคที่ทันสมัย ต่อการเมืองในยุคใหม่ในโอกาสต่อไปนี้ เช่นเดียวกับพรรคใหญ่ๆที่เขามีการดิสรับชั่น ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพรรคของเขาใหม่ ถึงแม่เราจะเป็นพรรคเล็ก แต่เราก็ผ่านการเลือกตั้งมา 2 ครั้งแล้ว ในปี 2562 และ ปี 2566 เราก็ใกล้เคียงที่จะได้เข้าสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เราคิดว่าต่อไปเราจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชน นโยบายหลักๆของพรรคเรา พรรคประชาไทยจะเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตรอย่างมั่นคง เราก็ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย และปัญหาสุดท้ายคือเรื่องปัญหาของเศรฐกิจของพี่น้องประชาชน

ทางพรรคประชาไทยถ้ามีโอกาสได้เข้าไปก็จะผลักดันยุทธศาสตร์หลักๆ 3 แนวทางนี้ร่วมกับรัฐบาลในโอกาสต่อไป และปัญหาหลักๆอีกปัญหาคือเราจะไม่ก้าวล่วงหรือแตะต้องสถาบันเป็นอันขาด นี้คืออุดมการณ์ของพรรคประชาไทย ฝากพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปนำไว้สู่อ้อมใจของพี่น้องประชาชน ชื่อพรรคประชาไทย เพื่อคนไทยเข้าใจประชาชน ในครั้งต่อไปเลือกพรรคประชาไทย ให้เป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือเป็นผู้แทนราษฎร และเวลานี้เป็นเวลาใกล้สิ้นปีแล้ว

ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเดือน พฤษจิกายน ซึ่งจะมีประเพณีงานลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนไทย ก่อนจะถึงประเพณีคริสเตียนเรียกว่า คริสต์มาส วันที่ 25 ธ.ค. และวันปีใหม่ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยและเป็นสมาชิกพรรค เป็นคณะกรรมการของพรรคประชาไทย ก็อยากให้วันจันทร์ที่ 27 พ.ย. ก็ของให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทง ลอยสิ่งที่ไม่ได้ออกไปและรับสิ่งที่ดีเข้ามา ก็ฝากพี่น้องทุกคนให้มีความสุขไปถึงปีใหม่ ก็อย่าลืมพรรคประชาไทย เพื่อคนไทยเข้าใจประชาชน