จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ร.9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

125

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 (สามแยกสนามบินน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชดำริ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย


ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน / ภาพข่าว