เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

73

ด้วยวันที่ 15 พ.ย.66 เวลา 11.40 น.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มี ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโซนเหนือ/ใต้ของสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คน นำโดยนายบุศยรินทร์ เฉยบรรดิษฐกุล เดินทางมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (นาย เศรษฐา ทวีสิน )และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

เรื่อง ความเดือดร้อนจากเสียงเครื่องบิน สุวรรณภูมิ เส้นเสียงที่ 1-2-3-4

เนื่องจากสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้จัดงานรับฟังความเห็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบินและก่อสร้างรันเวย์ที่ 3-4 ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนประมาณ 1,200 คนจากพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ร่มเกล้า สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ ซึ่งกลุ่มได้เคยร้องเรียนการแก้ไขปัญหามาตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการวันที่ 28 กันยายน 2549 ผู้บริหาร ทอท.ไม่เคยใส่ใจ สนใจแก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านชัยพฤกษ์เทพารักษ์ซึ่งถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดมติของรัฐสภาที่ให้เร่งแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆโดยยังมีหมู่บ้านจำนวนมากที่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาเพียงครึ่งหนึ่งสร้างความแตกแยกความเหลื่อมล้ำภายในชุมชนต่างๆจำนวนมาก

โดยมีข้อเรียกร้อง

1.ขอให้ลดเกณฑ์ความถี่ของเสียงสำหรับชุมชน ที่พักอาศัยและสถานศึกษา จาก 85 เดซิเบล เหลือ เพียง 50 เดซิเบล ( ความดัง 85 เดซิเบล ใช้กับผับบาร์ โรงมหรสพ ห้องประชุมขนาดใหญ่)

2. ขอให้ชดเชย เยียวยาประชาชนด้วยความเท่าเทียมกันทุกบ้าน โดยรอบสุวรรณภูมิ เพราะประชาชน ต้องอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ควรสร้างความเลื่อมล้ำ แตกแยก

3. ขอให้ซะลอการอนุญาตการบินสำหรับรันเวย์ที่ 3-4 จนกว่าจะเยียวยา ชดเชย ประชาชนในเส้น เสียงที่ 1-2-3-4 ให้จบสิ้นเสียก่อน /ขอให้โยกย้าย ปลด นายกิติพงษ์ ผู้ว่าฯและนายจักรภพฯ

4. ควรตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้า ไปมีส่วนร่วมกับบอร์ด ทอท. ในการพิจารณาความเดือดร้อนของ ชาชน ตลอดจนการพิจารณาจ่ายชดเชย เยียวยา อย่างเหมาะสม ( ตัวแทนภาคประชาชนต้องมา จากประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่ดกณฑ์คนของ การท่า ทอท.มาร่วมโหวต ออกความเห็นและ นำไปรายงานต่อ ครม. ว่าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรียบร้อยแล้ว ) 5.ขอให้ปิดช่องว่างระหว่างรันเวย์ประชาชนหมู่ 10 11 18 19 เดือดร้อนมาก

-เวลา 11.45 น.กลุ่มฯได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี รับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการต่อไป ภายหลังจากยื่นหนังสือเสร็จ เวลา 11.57 น.กลุ่มฯเดินทางกลับ