คปภ.จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ.ประจำปี 2566

10

วันที่ 15 พ.ย.66 เวลา 10.00 น.โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี สำนักงาน คปภ.จังหวัดนนทบุรี

นำโดย นาย ธีรศักดิ์ สกุลดำรงกฤติ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยและ พ.ร.บ. ประจำปี 2566 ภายในงานร่วมด้วยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากมาย อาทิ กรุงเทพประกันภัย ทิพยประกันภัย ไทยวิวัฒน์ วิริยะประกันภัย ฯลฯ

นาย ธีรศักดิ์ สกุลดำรงกฤติ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประกันภัย และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโครงการ พ.ร.บ100 % ซึ่งเป็นโครงการที่ สำนักงาน คปภ.ร่วมกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อที่จะเป็นการรณรงค์ให้คนที่ใช้รถใช้ถนนให้ความสำคัญการการทำประกันภัยภาคบังคับหรือการทำ พ.ร.บ.โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี

ในส่วนของสำนักงาน คปภ.ก็อยากให้ชาวนนทบุรี ตรวจสอบการทำประกันภัยและให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยโดยเฉพาะการทำประกันภัยรถภาคบังคับ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุก็จะมีประกันภัยเข้ามาช่วยในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนและค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงกรณีของการเสียชีวิต ก็จะได้มีประกันภัยในส่วนนี้เข้ามาช่วยเหลือ ก็อยากจะขอฝากไปถึงชาวนนทบุรีให้ช่วยกันรณรงค์ในการทำประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งในวันนี้ทางสำนักงาน คปภ.ได้เชิญทั้งน้องๆ จาก 3 โรงเรียนที่ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 โดยร่วมกับ สภ.รัตนาธิเบศร์ และ สภ.บางใหญ่ ในการรณรงค์ในการทำประกันภัยภาคบังคับ และการสวมหมวกนิรภัย 100% และรณรงค์การลดอุบัติเหตุในจังหวัดนนทบุรี