พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม( สักทองเกมส์ ) ครั้งที่ 16

87

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม( สักทองเกมส์ ) ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566

ที่สนามกีฬาโรงเรียนนครนายกวิมยาคม ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี – นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม (สักทองเกมส์ )ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 โดยมีนายชนันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักพัฒนา ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ

ด้วยโรงเรียนนครนายก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกๆปีและในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น การแข่งขันกีฬาประกอบด้วยคณะ 5 คณะดังนี้ คณะเมฆินทร์ (สีฬา) คณะพยักฆราช (สีเหลือง ) คณะสุริยะเทพ ( สีชมพู ) คณะอัมรินทร์ ( สีเขียว ) คณะอินทนิล ( สีม่วง ) กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันมี 9 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง บาสเกตบอล E-sport เนตบอล และกรีฑา นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด กองแชร์ ผู้นำเชียร์ กิจกรรมเข้าจังหวะ และคฑากรเพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามทีดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สนใจการกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้อีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก