อัญเชิญน้ำหลวง

56

วันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 17 .00 .น น้ำหลวงอาบ ศพ พระครูกินุติมงคลนัตน์ (พระอาจารย์ แก้ว) เจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ พระสิรินันทมุนี รองเจ้าคณะ กทม. วัดนางนอง พระมหาสมัคร มหาวีโร เจ้าคณะเขตบางซื่อ รักษาการเจ้าอาวาส วัดเวตวันธรรมวาส (วัดเชิงหวาย)

นายสรสิช เหลื่องรุ่งเกียรติ(ผอ.เขต บางซื่อ) ได้ถวายของแก่รองเจ้าคณะ กทม.