ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบไม่โอน รู้ทันกลโกง “

13

ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบไม่โอน รู้ทันกลโกง ” เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อม ในสังคม ต่อต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ที่ห้องประชุมไวศยะ ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พลตำรวจตรี ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานร่วมพิธี การรณรงค์ ผนึกกำลัง ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบไม่โอน รู้ทันกลโกง ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนครนายก ผู้แทนภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อม ในการประชุมครั้งนี้พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประพัฒน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และร่วมกันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อม ในสังคมในการต่อต้าน อาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้น ในที่ประชุม ได้มีการนำเสนอ ความสำคัญของปัญหา และแนวทาง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของทุกภาคส่วน จากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบโปสเตอร์รณรงค์ ลูกผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันทำพิธีเปิดการรณรงค์ ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อไม่รับไม่โอน รู้ทันกลโกง พร้อมกันทั่วประเทศ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก