เยาวชนไทยในสหรัฐฯพบ “ลุงตู่” เยี่ยมเด็กพิการและโชว์โขนที่ กต.

43

คณะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เยาวชนไทยในสหรัฐฯและผู้ปกครองเป็นปลืม “ลุงตู่” ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ขอถ่ายภาพเซลฟี และขอลายเซ็นต์กันคึกคัก จากนั้นไปเยี่ยมเด็กพิการที่ปากเกร็ด มอบตุ๊กตา สิ่งของและเงิน 190,000 บาทเศษ พร้อมอุดหนุนสินค้าหัตตกรรมฝีมือเด็กพิการ ก่อนจะไปโชว์โขนชุดใหญ่ในงานต้อนรับที่กระทรวงการต่างประเทศ

คณะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ 2566 (2023) นำโดย นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขานุการโครงการฯ และนายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา

นำคณะเยาวชน พร้อมผู้ปกครอง คณะกรรมการและสื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2566 เวลา 10.00 น. เพื่อรับฟังโอวาท ในโอกาสเดินทางมาเยือนแผ่นดินแม่

เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนทัศนศึกษา และสัมผัสวัฒน ธรรมประเพณีไทย รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

พล.อ.ประยุทธกล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา จะได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทยในแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ รากเหง้าและแก่นแท้ของความเป็นไทย ในช่วงเสถียรภาพของประเทศไทย ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง

ปัจจุบันรัฐบาลได้พัฒนาประเทศ ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง รวมถึงดำเนินความสัมพันธ์กับพันธมิตรทุกประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยมายาวนาน จึงขอให้เยาวชนร่วมกันเสริมสร้างประเทศไทย

ให้มีที่ยืนในเวทีโลกได้อย่างเหมาะสม พร้อมขอให้เยาวชนทุกคนภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินแม่ในโอกาสที่เอื้ออำนวยในอนาคต

ขณะที่ตัวแทนเยาวชนในโครงการฯได้กล่าวขอบคุณนายกฯ โดยรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เดินทางมาประเทศไทย และได้มาเยี่ยมคารวะนายกฯที่ทำเนียบรัฐบาลและขอบคุณนายกฯที่ได้ให้โอวาท จากนั้น พล.อ.ประยุทธได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ร่วมโครงการฯ พร้อมทักทายและเขียนลายเซ็นให้กับเยาวชนและคณะ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม และยังพาเดินชมตึกไทยคู่ฟ้า โดยเดินจูงมือนางแคตี้ โพธิ์ศรีทอง ครูสอนภาษาอังกฤษ ที่เคยสอน พล.อ.ประยุทธ์ ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นกรรมการโครงการฯ ไปเยี่ยมชมด้วย

 

จากนั้นเวลา 12.00 น. นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนายสุรศักดิ์ วงศ์ขัาหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐฯ ได้นำคณะโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เลี้ยงอาหารเด็กพิการ มอบตุ๊กตาให้เด็กพิการ 200 ตัว พร้อมกันนี้เยาวชนและผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์ เป็นเงินจำนวน 190,000 บาท โดยมี พล.อ.วันชัย เรืองตระกูล และคุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล รับมอบ พร้อมจัดต้อนรับคณะโครงการฯ นอกจากนี้เยาวชนในสหรัฐฯและผู้ปกครองได้ช่วยกันซื้อสินค้าหัตถกรรมจากการฝีมือของเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจจำนวนมากด้วย

ต่อมาเวลา 16.00 น. คณะโครงการเยาวนในสหรัฐฯ ได้เดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วย รมว.ต่างประเทศ ให้การต้อนรับ และคณะเยาวชนได้จัดการแสดงโขนให้ชมด้วยอย่างประทับใจ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการฯ ในการกลับมาเยือนแผ่นดินแม่ เพื่อสืบสานการมีสายเลือดไทย และสัมผัสประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ./

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

#สำนักข่าวทั่วไทย