คุยด้วยคน..

485

สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม

ฝากไปถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทุกวันนี้ พระสงฆ์ หรือพวก มิจฉาชีพ เอาผ้าเหลืองมาหากิน

สมควรร่าง “พรบ” สงฆ์ เอาผิดอาญากับพวกโดนจับสึก ถือว่าพวกทำรายผ้าเหลืองไม่ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และ เอาผิดกับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ในทางชู้สาว หรือ กลั่งแกล้งพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติดี และพระสงฆ์ที่ชอบกับบอกบุญทางสื่อออนไลน์

รวมทั้งบรรดาที่ชอบ บอกบุญทางเฟสบุ๊คหรือ สื่อออนไลน์ ที่ไม่มีใบอนุญาตทางเขต

ฝากถึงเจ้าหน้าที่ ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบ

โดย..ทิดโมทย์