จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีรับการถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดหงษ์ทองและวัดโพธิ์บ้านอ้อย

16

วันนี้ (11 ก.ค.66) ณ วัดหงษ์ทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและพุทธศาสนิกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดหงษ์ทอง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เลขที่ดิน144 จำนวนยี่สิบสามไร่หนึ่งงานเศษหนึ่งส่วนสิบตารางวา และวัดโพธิ์บ้านอ้อย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 145 จำนวนยี่สิบเจ็ดไร่สองงานเศษสี่ส่วนสิบตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยมีคณะสงฆ์วัดหงษ์ทองและวัดโพธิ์บ้านอ้อยร่วมในพิธีถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดดังกล่าว

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน/ภาพข่าว